Pečovatelská služba

Pečovatelská služba
Je jednou z registrovaných a poskytovaných sociálních služeb Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace. Zřizovatelem této organizace je město Benátky nad Jizerou. Jedná se o terénní službu a ambulantní sociální službu.

Poslání Pečovatelské služby
Posláním Pečovatelské služby je umožnit klientům bez ohledu na věk v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu zdravotního stavu zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti ve vlastním prostředí.

Mýty o Pečovatelské službě

Cílová skupina:

  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • rodiny s dítětem/dětmi
  • ​senioři

Věková kategorie: bez omezení věku

Kapacita terénní formy služby: 45 klientů, okamžitá kapacita jsou max. 4 klienti.

Kapacita ambulantní formy služby: okamžitá kapacita 1 klient.

Při poskytování terénní pečovatelské služby se Vám věnuje tým našich pečovatelek:

 

Pečovatelská služba je určena osobám, které žijí ve vlastním sociálním prostředí a potřebují s ohledem na jejich nepříznivou sociální situaci, z důvodu snížené soběstačnosti s ohledem na věk, zdravotní stav, sociální situaci pravidelnou podporu, pomoc, péči jiné fyzické osoby ve svém prostředí, popř. v rámci střediska osobní hygieny mimo svoji domácnost.

Přijetí do Pečovatelské služby probíhá na základě podané Žádosti o sociální službu a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele, je v případě volného místa uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.

Provozní doba:

a) terénní forma: pondělí až neděle, svátky od 7:00 do 19:00 hod. (V případě individuální a dostatečné kapacity služby možno max. do 20 hod.)

b) ambulantní forma: pondělí až pátek od 9:00 do 14 hod. na adrese náměstí 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou.

Pečovatelská služba též poskytuje péči klientům z blízkého okolí.

Smlouva o spolupráci je uzavřena s těmito obcemi:
Lipník, Bezno, Chotětov, Kochánky, Mečeříž, Předměřice nad Jizerou, Sedlec, Skorkov, Zdětín, Tuřice, Horky nad Jizerou, Dolní Slivno, Čachovice.

Pokud službu kontaktuje osoba blízká zájemci a zájemce nemá zákonného zástupce, je vždy jednáno se zájemcem. Není možné, aby bylo jednáno s osobou blízkou a zájemce o službu nebyl do procesu zapojen.

Další informace o službě je možné získat i ve veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=f54c17f253b4d207&SUBSESSION_ID=1510026515051_8

Dokumenty

Kontakty na službu


vedoucí pečovatelské služby

Alena Stinková
e-mail: stinkova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 721868219

zástupce

Jitka Hrušková
e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 725995800

pečovatelka

Aneta Růžičková
e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 602673409

pečovatelka

Veronika Králová
e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz
mobil:

pečovatelka

Ivana Pavlíková
e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 702291235

pečovatelka

Miroslava Kernerová
e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 732789349

pečovatelka

Martina Malinová
e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 601371846