Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Sociální služby MěCKP jsou spolufinancovány z rozpočtu Středočeského kraje.

Denní stacionář

  • Kapacita: maximálně 4 klienti, věková kategorie: od 18 let

  • Provozní doba: pondělí - pátek od  7:00 – 16:00 hodin
  • Služba je poskytována pouze v pracovních dnech. V případě potřeby a po dohodě je možné službu poskytovat do 19.00h.

Denní stacionář (ambulantní forma) je poskytován dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění

Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům, kteří potřebují pomoc jiné osoby, umožnit jim aktivní trávení volného času a navazování nových sociálních kontaktů v příjemném a bezpečném prostředí. Usilujeme o zachování kvality života klientů, kteří si přejí zůstat v přirozených domácích podmínkách. Cílem je klienty během pobytu aktivizovat, aby se u nich vytvořil přirozený rytmus dne a noci. Denní stacionář poskytuje celodenní aktivizační program, jehož součástí jsou ergoterapie, procházky, sledování televize, videa, společenské hry, různé příležitostné kulturní a společenské akce a podobně.

Přijetí probíhá na základě podané Žádosti a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace je uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou oganizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.

Úhrada za služby  je prováděna dle zákona č. 108/2006 Sb.,§ 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

 

Další informace o službě je možné získat i veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9f998d4d06e53706&SUBSESSION_ID=1510026499415_5

Kontakt Dokumenty ke stažení

Sociální pracovnice -  jednání se zájemcem o sociální  službu, zajišťování sociální agendy klientům MěCKP

Alena Poláková

tel.: 602 114 578

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Michaela Bajerová, DiS.

tel: 601 187 467

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Bc. Monika Megličová, DiS.,ředitelka

- jednání se zájemcem o sociální službu, uzavírání smluv

tel.: 702 067 618, 326 362 283

e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz

 

Jana Březinová, vrchní sestra

- vedoucí ošetřovatelsko-zdravotní péče o klienty

tel.: 602 114 561, 326 362 684

e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz