Denní stacionář

Denní stacionář je služba dle zákona č.108/2006 Sb., § 46, poskytující ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osob.

Posláním Denního stacionáře je umožnit klientům v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, zdravotního stavu za pomoci sociální služby, zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti v prostředí našeho zařízení.

Kapacita našeho stacionáře jsou 4 klienti.

Cílová skupina:
osoby se zdravotním postižením
senioři

věková kategorie: od 18 let

Denní stacionář jako ambulantní sociální služba je určen osobám, které žijí ve vlastním sociálním prostředí a potřebují s ohledem na jejich nepříznivou sociální situaci, z důvodu snížené soběstačnosti s ohledem na věk, zdravotní stav, sociální situaci pravidelnou podporu, pomoc, péči jiné fyzické osoby i mimo svoji domácnost. Jde o osoby, které v rámci ambulantní služby dostanou podporu, pomoc, péči k zachování, popř. rozvíjení soběstačnosti, návyků a dovedností ve vymezené pracovní dny a časy.

Přijetí do Stacionáře probíhá na základě podané a projednané žádosti o sociální službu. O přijetí rozhoduje ředitelka MěCKP.

Pokud službu kontaktuje osoba blízká zájemci a zájemce nemá zákonného zástupce, je vždy jednáno se zájemcem. Není možné, aby bylo jednáno s osobou blízkou a zájemce o službu nebyl do procesu zapojen.

Provozní doba: pondělí - pátek od  7:00 – 16:00 hodin

Služba je poskytována pouze v pracovních dnech. V případě potřeby a po dohodě je možné službu poskytovat do 19.00h.

Další informace o službě je možné získat i veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=9f998d4d06e53706&SUBSESSION_ID=1510026499415_5

Dokumenty

  Sazebník poskytovaných služeb

  Indikační kriteria

Kontakty na službu


ředitelka

Bc. Monika Megličová, DiS.
e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 702067618
telefon: 326362283


zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku (jednání se zájemcem o sociální službu, sociální šetření)

Michaela Bajerová, DiS.
e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 601187467

sociální pracovnice

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.
e-mail: skvarilova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 601187467

vrchní sestra

Jana Březinová
e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 602114561
telefon: 326362684