Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Sociální služby MěCKP jsou spolufinancovány z rozpočtu Středočeského kraje.

Domov pro seniory

  • Kapacita: 40 klientů (30 obytných jednotek ve 3 podlažích, 1 a 2 lůžkové pokoje), věková kategorie: od 65 let
  • Provozní doba: nepřetržitý provoz

Domov pro seniory je pobytová sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., § 49, zajišťující péči a podporu klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Posláním je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

Přijetí do Domova pro seniory  probíhá na základě podané Žádosti o sociální službu a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele, je v případě volného místa uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb. V případě, že v zařízení není volná kapacita, je Žádost zařazena do seznamu žadatelů.

Úhrada za služby v Domově pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. zahrnuje úhrady za bydlení, stravu, péči, praní, žehlení prádla a úklid.

  • Základní péče zahrnuje péči o klienta a je hrazena z příspěvku na péči, který náleží zařízení v plné výši
  • Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.
  • Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Další informace o službě je možné získat i ve veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=18e8a14a83ed22f1&SUBSESSION_ID=1510025440135_4.

 

Kontakt Dokumenty ke stažení

Sociální pracovnice - jednání se zájemcem o sociální službu, zajišťování sociální agendy klientům MěCKP

Alena Poláková

tel.: 602 114 578

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Michaela Bajerová, DiS.

tel: 601 187 467

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka

jednání se zájemcem o sociální službu, uzavírání smluv

tel.: 702 067 618, 326 362 283

e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz

 

Jana Březinová, vrchní sestra,

vedoucí ošetřovatelsko-zdravotní péče o klienty

tel.: 326 362 684, 602 114 561

e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz

 

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

ZDRAVOTNÍ SESTRY: tel.  721 507 230