Domov pro seniory

Domov pro seniory je pobytová sociální služba dle zákona č.108/2006 Sb., § 49, zajišťující péči a podporu klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním naší pobytové sociální služby je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podpora soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, důstojného a aktivního života. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

Kapacita našeho domova: 46 klientů (30 obytných jednotek ve 3 podlažích, jedno a dvou lůžkové pokoje).

Cílová skupina: senioři
věková kategorie: od 65 let

Poznámka:
V případě osob mladších 65 let se v případě přijetí přihlíží k jejich celkové nepříznivé situaci a jejich přijetí je možné pouze na základě schválení zřizovatele a dalších kompetentních orgánů.

Pobytová sociální služba domov pro seniory je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, z důvodu snížené soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která nemůže být zabezpečena osobami blízkými ani terénním či ambulantními sociálními službami.

Přijetí do Domova pro seniory  probíhá na základě podané Žádosti o sociální službu a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele, je v případě volného místa uzavřena Smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb. V případě, že v zařízení není volná kapacita, je Žádost zařazena do seznamu žadatelů.

Pokud službu kontaktuje osoba blízká zájemci a zájemce nemá zákonného zástupce, je vždy jednáno se zájemcem. Není možné, aby bylo jednáno s osobou blízkou a zájemce o službu nebyl do procesu zapojen.

Provozní doba: nepřetržitý provoz, tedy 24 hodin denně na adrese poskytovatele.

Další informace o službě je možné získat i ve veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=18e8a14a83ed22f1&SUBSESSION_ID=1510025440135_4.

Dokumenty

  Sazebník poskytovaných služeb

  Indikační kritéria DPS.pdf

  Smlouva DPS.pdf

Kontakty na službu


ředitelka

Bc. Monika Megličová, DiS.
e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 702067618
telefon: 326362283


zástupce ředitele, vedoucí sociálního úseku (jednání se zájemcem o sociální službu, sociální šetření)

Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.
e-mail: skvarilova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 601187467

vrchní sestra

Jana Březinová
e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 602114561
telefon: 326362684