Domácí zdravotní péče

Motto: „Naplnit pacientovi dny životem, a ne život dny“

Domácí péče je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich domácím prostředí na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékař za hospitalizace pacienta, nově i lékař ambulantní specialista, lékař poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři na urgentním příjmu.Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Jejím cílem je zajistit maximální rozsah péče, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče.

Domácí péči poskytuje tým registrovaných zdravotních sester

 

Video Vánoční večeře pacientů domácí péče 2022

Výhody domácí péče

Hlavními výhodami domácí péče oproti hospitalizaci v nemocnici jsou lepší psychická pohoda klienta /soukromí a pohodlí domácího prostředí, neomezený kontakt s rodinou atd./ a naprosté vyloučení rizika nosokomiálních nákaz /infekce vznikající v přímé souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení/.

PŘEHLED VÝKONŮ

 • vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí, kontrola zdravotního stavu, měření fyziologických funkcí,
 • odběr biologického materiálu dle ordinace praktických a odborných lékařů,
 • aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti,
 • podání DPV (domácí parenterální výživa), podání stravy do PEG (Perkutánní Endoskopická Gastrostomie) a péče o PEG, o ošetření různých druhů stomií (tracheostomie, urostomie, ileostomie, kolostomie…),
 • lokální ošetření (ošetření ran) – bércové vředy, dekubity, operační rány,
 • klysma, výplachy, cévkování, ošetření permanentních katetrů, zavedení a výměna permanentních katetrů u žen,
 • katetrizace močového měchýře u mužů, čistá interminentní katetrizace
 • aplikace inhalační a léčebné terapie (p.o., s.c., i.m.),
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu,
 • rehabilitační péče vedoucí ke zlepšení pohybu, soběstačnosti po kloubních operacích, dlouhodobém pobytu na lůžku, po cévních mozkových příhodách, při Parkinsonově chorobě,…),
 • léčba chronické a akutní bolesti,
 • poskytování paliativní péče v terminálním stádiu života, péče o pacienta a jeho rodinu, doprovázení pacienta, zmírňování symptomů s přicházejícím umíráním, zachovat pacientovi jeho důstojnost a umírnit jeho duševní strádání, psychická, psychologická, duchovní a sociální péče,
 • ošetření hyperkeratóz a preulcerativních lézí u diabetických pacientů(pouze pacienti ZPŠ)
 • Dostupnost domácí zdravotní péče Benátky nad Jizerou : Město Benátky nad Jizerou a okolní obce v rozsahu 20 km
 • Provozní doba: 12 hodin denně 7 dní v týdnu
 • Smluvní partneři: ZPŠ, VZP, ZPMV, OZP, VoZP, ČPZP

Dokumenty

Kontakty na službu


vedoucí sestra domácí péče

Marta Rysková
e-mail: ryskova@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 607521667

zdravotní sestra

Vladimíra Krinwaldová, DiS
e-mail: domaci.pece@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 720224641

zdravotní sestra

Jana Plavjaniková, DiS
e-mail: domaci.pece@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 723808758

zdravotní sestra

Vlasta Poustecká
e-mail: domaci.pece@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 602560158

zdravotní sestra

Kateřina Švarcová, DiS
e-mail: domaci.pece@mestske-centrum-benatky.cz
mobil: 731411056