Veřejný závazek

Posláním MěCKP je poskytování sociálních služeb klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního postižení a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Těm, kteří svou nepříznivou životní situaci nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí za pomoci terénní pečovatelské služby, nabízíme ambulantní služby denního stacionáře, pobytové služby odlehčovacích služeb nebo domova pro seniory.

Cílem všech našich služeb je vytvořit takové podmínky pro život, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé situace, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli prožívat důstojný a aktivní život.