Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Sociální služby MěCKP jsou spolufinancovány z rozpočtu Středočeského kraje.

Odlehčovací služby

  • Kapacita: 10 klientů (2 ložnice a´3 lůžka - umístěny na 3. a 2. patře, 1 ložnice a´4 lůžka - umístěna v přízemí), věková kategorie: od 18 let
  • Provozní doba: nepřetržitý provoz

Odlehčovací služba je poskytována dle  § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v plném znění uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Posláním odlehčovací služby je umožnit trvale pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti aj.). Současně zajistit zde uživateli služby pobyt, stravu a podporu kvality života v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a pomoci naplnit osobní přání formou prožitků či jiných konkrétních úkonů. Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních rezidentních formách pomoci (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).

Přijetí probíhá na základě podané Žádosti a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele a v návaznosti na volnou kapacitu sociální služby,  je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.

Úhrada za Odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. zahrnuje úhrady za bydlení, stravu, péči.

  • Základní péče zahrnuje péči o klienta a může být hrazena z přiznaného příspěvku na péči, který klient pobírá, maximální výše úhrady dle par. 10 vyhlášky 505/2006Sb. za poskytování těchto úkonů činí: 130 Kč/hod. péče podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu
  • Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.
  • Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

 

Další informace o službě je možné získat i veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=97a2e339e59b1e44&SUBSESSION_ID=1510027040864_5

Kontakt Dokumenty ke stažení

Sociální pracovnice - jednání se zájemcem o sociální službu, zajišťování sociální agenty klientům MěCKP

Alena Poláková

tel.: 602 114 578

e-mail: socilální@mestske-centrum-benatky.cz

 

Michaela Bajerová, DiS.

tel.: 601 187 467

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka

- jednání se zájemcem o sociální službu, uzavírání smluv

tel.: 702 067 618, 326 362 283

e-mail: meglicova@mestske-centrum-benatky.cz

 

Jana Březinová, vrchní sestra

- vedoucí ošetřovatelsko-zdravotní péče o klienty

tel.: 602 114 561, 326 362 684

e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz