Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
kalova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Pečovatelská služba

  • Kapacita: 45 klientů, věková kategorie: od 1 roku
  • Provozní doba: pondělí - pátek od 7:00 – 15:30 hodin
  • Služba je poskytována pouze v pracovních dnech. Na základě vzájemné dohody je možné službu výjimečně poskytovat mimo provozní dobu.

Pečovatelská služba (terénní forma)  je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Zařízení poskytuje pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob .

Posláním terénní pečovatelské služby, je poskytovat uživatelům komplex pečovatelských úkonů a činností v přirozeném domácím prostředí uživatele, aby bylo možné zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří o tyto službu požádají.

Přijetí probíhá na základě podané Žádosti a následného sociálního šetření. Po vyhodnocení, že požadovaná sociální služba je nejvhodnější pro řešení nepříznivé sociální situace žadatele je uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. Smlouvu uzavírá žadatel s příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.

Úhrada za služby  je prováděna dle zákona č. 108/2006 Sb.,§ 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Součástí služby je poskytování základního sociálního poradenství bez úhrady.

Pečovatelská služba též  poskytuje péči klientům z blízkého okolí.

Smlouva o spolupráci je uzavřena s těmito obcemi:

Bezno, Chotětov, Kochánky, Mečeříž, Předměřice, Sedlec, Skorkov, Zdětín

 

Další informace o službě je možné získat i ve veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=f54c17f253b4d207&SUBSESSION_ID=1510026515051_8

Kontakt Dokumenty ke stažení

Sociální pracovnice - jednání se zájemcem o sociální službu, zajišťování sociální agendy klientům MěCKP

Alena Poláková

Bc. Monika Megličová, DiS.

tel.: 602 114 578

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Michaela Bajerová, DiS.

tel.: 601 187 467

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka - jednání se zájemcem o sociální službu, uzavírání smluv

tel.: 702 067 618, 326 362 283,

e-mail: kalova@mestske-centrum-benatky.cz

 

Alena Stinková, vedoucí pečovatelka,

tel.: 721 868 219

e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz

 

Soňa Judová, pečovatelka,

tel.: 602 673 409

e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz

 

Dagmar Holubová, pečovatelka,

tel.: 725 995 800

e-mail: pecovatelky@mestske-centrum-benatky.cz