Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
kalova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Odlehčovací služby

  • Kapacita: maximálně 10 klientů

Jsou to pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí doma.

Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, pobyt v lázních, pobyt na rekreaci, v nemocnici apod.

Přijetí klienta do Odlehčovacích služeb

  • Přijetí klienta na Odlehčovací služby bude uskutečněno na základě Žádosti, kterou najdete níže ke stažení.
  • Na základě této Žádosti může být po vzájemné dohodě provedeno sociální šetření v rodině a sepsání smlouvy klienta s příspěvkovou organizací MěCKP, 17. listopadu 593, Benátky nad Jizerou zastoupenou ředitelem.

Věnujte prosím pozornost přiloženému souboru - Seznam věcí k pobytu.

Sazebník odlehčovacích služeb

Provoz služby 210 Kč / den pobytu
+ 130 Kč / hod. poskytovaných pečovatelských úkonů podle skutečně spotřebovaného času potřebného při péči o klienta.

Kontakt Dokumenty ke stažení

Sociální pracovnice Alena Poláková, Bc. Monika Megličová dis., jednání se zájemcem o službu

tel.: 602 114 578, email.: socilální@mestske-centrum-benatky.cz

 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka, jednání se zájemcem o službu, uzavírání smluv

tel.: 702 067 618, 326 362 283

e-mail: kalova@mestske-centrum-benatky.cz

 

Jana Březinová, vrchní sestra, vedoucí ošetřovatelsko-zdravotní péče o klienty

tel.: 602 114 561, 326 362 684

e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz