Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
kalova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Domov pro seniory

  • Kapacita: 40 klientů (30 obytných jednotek ve 3 podlažích, 1 a 2 lůžkové pokoje)
  • Provozní doba: nepřetržitý provoz

Domov pro seniory je pobytová sociální služba zajišťující péči a podporu klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, je zajišťována nepřetržitou péčí v rozsahu 24h denně.

Přijetí do Domova pro seniory  probíhá na základě Smlouvy, kterou uzavírá žadatel s MěCKP příspěvkovou organizací zastoupenou ředitelkou. Při vyjednávání Smlouvy je žadatel seznámen s Vnitřními pravidly a Sazebníkem poskytovaných služeb.

Úhrada za služby v Domově pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. zahrnuje úhrady za bydlení, stravu, péči, praní, žehlení prádla a úklid.

  • Základní péče zahrnuje péči o klienta a je hrazena z příspěvku na péči, který náleží zařízení v plné výši
  • Zdravotní péči poskytují zdravotní sestry dle ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Další informace o službě je možné získat i ve veřejném registru viz:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=18e8a14a83ed22f1&SUBSESSION_ID=1510025440135_4.

 

Kontakt Dokumenty ke stažení

Sociální pracovnice Alena Poláková, Bc. Monika Megličová, Dis., jednání se zájemcem o službu, zajišťování sociální agendy klientům MěCKP

tel.: 602 114 578

e-mail: socialni@mestske-centrum-benatky.cz

 

Mgr. Emilie Kalová, ředitelka

tel.: 702 067 618, 326 362 283

e-mail: kalova@mestske-centrum-benatky.cz

 

Jana Březinová, vrchní sestra, vedoucí ošetřovatelsko-zdravotní péče o klienty

tel.: 326 362 684, 602 114 561

e-mail: vrchnisestra@mestske-centrum-benatky.cz