Kde nás najdete

Městské centrum komplexní péče
17. listopadu 593
294 71 Benátky nad Jizerou II

702 067 618
meglicova@mestske-centrum-benatky.cz
www.mestske-centrum-benatky.cz

IČO: 751 54 617
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3746210227 / 0100

Sociální služby MěCKP jsou spolufinancovány z rozpočtu Středočeského kraje.

XI. Letní seniorské hry MěCKP 24. 6. 2016

Rok utekl jako voda a v Městském centru komplexní péče se 24. 6. 2016 opět konaly tradiční Letní seniorské hry, tentokrát již jejich jedenáctý ročník. Slunce od rána doslova pálilo a tak jsme s kolegyněmi během pátečního dopoledne do prostoru za budovou MěCKP instalovaly zahradní spršku, bazének pro děti, zkropily jsme celou zahradu a rovnoměrně v ní rozmístily stínící prvky. Měly jsme obavu, jak naši senioři takové vedro zvládnou. Vše vypuklo ve 13 hodin, kdy se ve vestibulu MěCKP sešli klienti MěCKP, klienti Domova U Anežky, dobrovolníci ze ZŠ Husovo náměstí s paní učitelkou Ing. Pavlou Zadákovou, děti z Dětského domova v Krnsku s panem ředitelem Mgr. Josefem Povolným, děti ze ZŠ Pražská s paní učitelkou Bc. Eliškou Jeřábkovou a naši milí hosté, představitelé města Benátky nad Jizerou – pan Starosta Jaroslav Král, pan tajemník Marek Mařík, bývalá paní tajemnice paní Emilie Jeřábková, paní radní Mgr. Ludmila Doležalová, Mgr. Lukáš Nachtmann – předseda komise pro vnější vztahy, informatiku a propagaci, paní Ing. Ludmila Bulířová - ředitelka sousedního Domova U Anežky a penzionovaná paní ředitelka Jaruška Hlaváčková. V průběhu LSH se k nám připojil také pan doktor MUDr. Tomáš Hlaváček, se kterým úzce spolupracují sestřičky naší domácí péče. Po krátkém úvodním slovu jsme se všichni odebrali průvodem, v jehož čele nesl zapálenou Olympijskou pochodeň pan Zdeněk Stehlík, za budovu MěCKP, kde již bylo vše připraveno. Na úvod se slušelo upřímně poděkovat všem sponzorům 11. Letních seniorských her, kterých letos rozhodně nebylo málo a zaslouží si obrovský dík, protože díky nim se LSH mohly konat v takové podobě a rozsahu a mohli jsme potěšit spoustu seniorů i dětí. Jednalo se o tyto subjekty: Autokomplex Menčík s. r. o., GSP SIGN & DESIGN s.r.o., Akrylux s. r. o., AUTOPŮJČOVNA A OPRAVNA s. r. o., GravoTech s. r. o., Baxant spol. s. r. o., Lékárna Viola, kadeřnice p. Věra Štěpánková, Ovoce zelenina Pražská, Papírnictví Na Burze p. Sejkora, Knihy na Burse, Zlatnictví p. Šulc a country kapela Trampsej děs. A jak celá akce probíhala? Po povzbudivém úvodním slovu pana starosty Jaroslava Krále již tradičně vystoupili zaměstnanci MěCKP s krátkým tanečním programem, tentokrát ve stylu country. Po něm vytvořili děti a senioři dvojice a společně absolvovali pět stanovišť. Mohli se vždy vzájemně dohodnout, podpořit a vystřídat, na každém stanovišti sbírali body. Zkusili si společně hod šipkami na terč, doplnění názvů českých filmů, dojení „kozy“, skládání puzzle a modelování koně. Jako nesoutěžní disciplína byl do prostoru zahrady MěCKP umístěn elektrický býk s country obsluhou, který se těšil velkému zájmu a přízni nejen z řad dětí, ale i zaměstnanců MěCKP. Hudební doprovod XI. Letních seniorských her zajistila kapela Trampskej děs a všem jejím členům patří obrovský dík, bez nich by to nebylo ono. Všech šedesát soutěžících (30 soutěžních dvojic), kteří se soutěží zúčastnili, obdrželi díky našim sponzorům pěkné dárkové balíčky. Absolutním vítězem se stala dvojice ve složení: paní Zdeňka Sokolová a žákyně ZŠ Pražská slečna Linda Vernerová. Medaile, pohár a cenu převzaly z rukou pana starosty Jaroslava Krále. Musím s radostí podotknout, že i letos obrovskou snahu, férovost, soutěžního ducha a vytrvalost projevili všichni soutěžící! Ocenění z rukou pana starosty obdrželi také dobrovolníci ze ZŠ Husovo náměstí, kteří k nám celý školní rok pravidelně docházeli a obětavě a nezištně nám pomáhali. Velké poděkování si zasloužilí paní Ing. Pavla Zadáková, jejich koordinátorka, která naši spolupráci velmi profesionálně a citlivě organizuje. Novinkou letošního ročníku bylo pěvecké vystoupení skupiny klientek MěCKP, které živě doprovázela kapela Trampskej děs. Písničky s klientkami secvičila vedoucí sestřička domácí péče Marta Rysková a jí i klientkám patří srdečný dík za krásné zpestření programu. Všichni společně jsme prožili nádherné odpoledne, plné příjemných zážitků, vzájemného respektu, perfektní mezigenerační spolupráce a vzájemné pomoci. Chci moc poděkovat zaměstnancům MěCKP – všem svým kolegyním, které doma napekly výborné domácí moučníky a aktivně se podílely a na přípravě a zdárném průběhu celé akce. Bez nich by to vůbec nešlo, moc si jejich času, ochoty a pomoci vážím a upřímně jim děkuji za to, že svou práci berou jako poslání a jsou ochotné udělat něco navíc, nad rámec svých pracovních povinností, s myšlenkou potěšit, povzbudit a občerstvit naše klienty. Holky, díky! Chci také vyjádřit obrovský dík a respekt panu starostovi Jaroslavu Královi, který si vždy ve svém náročném programu najde čas a osobně zúčastnil všech jedenácti ročníků Letních seniorských her. Patří mu díky za jeho podporu, účast, lidskost i slova povzbuzení, která pro klienty i zaměstnance MěCKP hodně znamenají a dodávají nám elán do dalších, často i náročných, pracovních dnů. Mgr. Emilie Kalová, ředitelka MěCKP

zpět na seznam galerií ...